Kontakt

EUSEBIA s.r.o.

Priehradná 14697/77B

821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa

 

IČO: 53278089

DIČ: 2121362430

 

Zodpovedná osoba : Ing. arch. Danka Gáliková, PhD. – autorizovaný architekt SKA
Registračné číslo : 1414 AA
odborne spôsobilá podľa § 11 zák. č. 136/1995 Zz

mobil: +421 911 111 892

email: dankagalik@gmail.com