Architektonický ateliér Ing. arch. Danka Galik, PhD.

Ateliér

Priehradná 77/B, 821 07 Bratislava

Sídlo

Ipeľská 5, 821 07 Bratislava
mobil: 0911 111 892

Zodpovedná osoba : Ing. arch. Danka Gáliková, PhD. – autorizovaný architekt SKA
Registračné číslo : 1414 AA
odborne spôsobilá podľa § 11 zák. č. 136/1995 Zz