Gáliková, Danka: Konštrukcie vysokých budov a stratégia energetickej úspory. In: Architektonické a technické aspekty zajištění předpokladů udržitelného rozvoje v procesu přípravy a realizace výstavby objektů pozemního stavitelství : seminár, Kruh u Jilemnice, 8.-9.6.2006. – Praha : ČVUT, 2006. – ISBN 80-01-03560-3. – S. 43-49

Tužinský, Imrich – Kollár, Jozef – Gáliková, Danka: Tvorba a interpretácia detailu v architektúre. In: Architektonické a technické aspekty zajištění předpokladů udržitelného rozvoje v procesu přípravy a realizace výstavby objektů pozemního stavitelství : seminár, Kruh u Jilemnice, 8.-9.6.2006. – Praha : ČVUT, 2006. – ISBN 80-01-03560-3. – S. 16-21

Tužinský, Imrich – Gáliková, Danka: Súčasné trendy vo výstavbe výškových budov. In: Zdravé domy. Healthy Houses : Zásady navrhování prostředí a energie. Mezinárodní vědecká konference, Brno 16.6.2006. – Brno : VUT, 2006. – ISBN 80-214-3146-6. – S. 99-106

Tužinský, Imrich – Gáliková, Danka: Translucentné membránové konštrukcie v súčasnej architektúre. In: Zdravé domy. Healthy Houses : Zásady navrhování prostředí a energie. Mezinárodní vědecká konference, Brno 16.6.2006. – Brno : VUT, 2006. – ISBN 80-214-3146-6. – S. 115-120x
Gáliková, Danka: Polyfunkčný most na Dunaji-konštrukčné a energetické aspekty. In: Zdravé domy. Healthy Houses : vědecký seminář, Brno 23.listopad 2005. Brno : VUT, 2005. – ISBN 80-214-3040-0. – S. 193-197

Architektonické listy na FA, Vedecký a odborný časopis Fakulty architektúry STU v Bratislave, ročník 5, 2001 č. 1-2

Napísali o nás

ASB 1 / 2003, Ročník X., (strany 52 – 57)

ARCH, ročník 5.,č.10, Október 2000, (strana 3)

EUROSTAV, ročník 6., November 2000, (strana 60)

EUROSTAV, ročník 6., August 2000, (strana 76)

ASB, ročník VII.,č.4, Júl – August 2000, (strana 5)