Projektová dokumentácia

 • architektonická a urbanistická štúdia
 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • projekt skutkového vyhotovenia

Katalógové domy

 • osadenie katalógového domu do terénu
 • napojenie na inžinierske siete
 • terénne úpravy
 • oplotenie
 • zimné záhrady
 • garáže
 • bazény

Inžinierska činnosť

 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • koladačné rozhodnutie
 • autorský dozor počas realizácie stavby
 • poradenstvo
 • stavebný dozor

Návrh interiéru

 • design interiéru / byty, administratíva, banky, hotely, obchody, bary atď. /
 • návrhy a výrobné výkresy nábytku
 • štúdie a projekty osvetlenia pre bytovú, komerčnú a pamiatkovú výstavbu