O NÁS

Od roku 2004, pred založením firmy EUSEBIA s.r.o., sme vykonávali činnosť architekta na základe autorizačného osvedčenia vydaného Slovenskou komorou architektov. Našou činnosťou bolo a je zabezpečenie komplexnej pomoci klientovi, v ktorej je zahrnutá projekčná činnosť,  príprava stavby pred jej výstavbou, inžiniering (vybavenie stavebného povolenia), organizácia výstavby, autorský dozor a samotná stavebná činnosť, čím dokážeme dosiahnúť zníženie a transparentnosť Vašich nákladov počas výstavby, keďže si  návrh koordinujeme už od začiatku. Naša projekčná činnosť sa opiera o dlhoročné skúsenosti v oblasti architektúry, urbanizmu a interiéru. Založením firmy EUSEBIA s.r.o. sme rozšírili svoju činnosť aj do oblasti nehnuteľnosti, v ktorej ponúkame správu a prenájom nehnuteľností.

V prípade, že si dáte naprojektovať Váš dom u nás a súčasne sa dohodneme, že aj výstavbu zveríte nám, autorsky dozor je poskytnutý bezplatnečasovo neobmedzene.

V roku 2010 bola za týmto účelom založená firma DAKKER, s.r.o., ktorá sa venuje výstavbe rodinných domov na Slovensku. www.dakker.sk

V roku 2013 sme vstúpili aj na Rakúsky trh, kde sa venujeme tiež projekcii a stavebnej činnosti. www.dakker.at

Našim hlavným cieľom je pristupovať ku každému klientovi individuálne, poskytnúť mu všetky architektonické činnosti od návrhu, cez design až po konštrukciu budovy. Vo svojej práci sa snažíme o vzájomné prepojenie funkčnej stránky, estetickej hodnoty a ceny stavby.

Každé nové zadanie je pre nás výzvou!