Návrh strešnej konštrukcie, Vajnory, Bratislava

Návrh strešnej konštrukcie, Vajnory, Bratislava

Hlavným zámerom bolo navrhnúť takú strešnú konštrukciu, ktorá by prekryla všetky vstupné schodiská do rodinného domu. Tento zámer si vyžadoval veľké vzdialenosti prekrytia od samotných nosných obvodových múrov.

Aby strecha nepôsobila ťažko  zvolil sa pre ňu taký konštrukčný systém, ktorý umožňuje stabilitu strechy bez podporných nosných stĺpov. Vytvoril sa preto na celom pôdoryse a za podpory umiestnenia pôvodných nosných múrov v dome rám, ktorý nesie strechu a tým dáva streche vizuálnu ľahkosť a nepôsobí obmedzujúco pre okolie rodinného domu.

Investor neplánoval využívať podkrovný priestor, preto aj sklon so stupňom 17 bol vhodným riešením. Navrhovaný rozsah strešnej konštrukcie neovplyvňuje denné osvetlenie ani oslnenie pôvodnej stavby a jej obytných miestností. Strešná konštrukcia je v dostatočnej výške nad oknami, a tým neznehodnotila pôvodné osvetlenie v  miestností.